Laurinkostersällskapet

Vårträffar

Vårträffar sid 3
Roland svalkar sig efter bildvisningen, eller var det stärker sig före ?
Livliga diskussioner i minglet innan.

Första vårträffen

3