Laurinkostersällskapet

Vårträffar

Vårträffar sid. 2

Norrviken -06 

Norrviken -06

Norrviken -06

Roland visar bilder med roliga kommentarer om sin Västindien seglats. Mars -09

Inga Britt är nöjd .
Nina och Rune trivdes bra i byssan.
2