Laurinkostersällskapet

Medlemskap

Anmäl dig till Laurinkostersällskapet genom att sätta in 100 kr / 10 EUR på Plusgiro 468 35 75-7 per år.

För medlemsavgiften får du vårt blad som kommer ut ett par gånger per år. Vi har även några segelträffar per år där alla Laurinentusiaster är välkomna. 

Ange: Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, båtnamn, beteckning, segelnummer och eventuell anropssignal.

Välkommen