Laurinkostersällskapet

Laurinkostersällskapet.

 Har du frågor angående medlemskap så maila till p_h_lundgren@hotmail.com

 

 

Medlemskap

 

Anmäl dig till Laurinkostersällskapet genom att sätta in 100 kr / 10 EUR på Plusgiro 468 35 75-7 per år.

 

För medlemsavgiften får du vårt blad som kommer ut ett par gånger per år. Vi har även några segelträffar per år där alla Laurinentusiaster är välkomna. 

 

Ange: Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, båtnamn, beteckning, segelnummer och eventuell anropssignal.

 

Välkommen